Home Blog Page 4

GQview

0

GQview is een afbeeldingenviewer voor Linux en Unix-achtige besturingssystemen. Er is ook een onofficiële Windows-versie beschikbaar. Het programma is vergelijkbaar met ACDSee. Het project is stopgezet sinds 2006. Er is ook een fork ontstaan gebaseerd op de broncode. Dit project heet Geeqie.

Functies

Bekijken van afbeeldingen

 •  Exif-informatie bekijken
 •  Geavanceerde zoekfunctie met tagondersteuning
 • Slideshow

Download GQview

 

 

ACDSee

0

ACDSee is een sharewareprogramma voor het bekijken en organiseren en bewerken van afbeeldingen. De afbeeldingen kunnen in een HTML-fotoboek worden geplaatst, als diashow worden bekeken en op cd/dvd worden opgeslagen. Het programma biedt bewerkingsmogelijkheden, als vergroten/verkleinen, roteren en bijsnijden.

ACDSee is beschikbaar voor Windows en Mac en is ontwikkeld door ACD Systems. De huidige naam van het programma is ACDSee Pro Photo Manager.

Shareware

0

Shareware is een vorm van software die zonder of met weinig restricties verspreid mag worden, maar waarvoor bij herhaald gebruik wel een vastgelegd bedrag betaald moet worden. Vergelijk dit met freeware, waarvan de distributie vaak aan voorwaarden verbonden is, maar die zonder te betalen gebruikt mag worden. Over het algemeen is ook een deel van de functionaliteit verwijderd in de gratis versie, zodat de gebruiker zijn werk bijvoorbeeld niet kan opslaan of dat bepaalde functies niet werken, vergelijkbaar met crippleware.

Deze methode (beschreven in de licentie) beschrijft in het algemeen:
##wie er rechten op distributie van de software hebben. Dit kan iedereen zijn, maar ook een selecte groep.
##dat gebruikers de software kunnen proberen in een proefperiode, voordat er tot betaling moet worden overgegaan.

Scalable Vector Graphics

0

SVG_logo.svg Scalable Vector Graphics (afkorting: SVG) is een op XML gebaseerd bestandsformaat voor statische en dynamische vectorafbeeldingen. Het is een open standaard van het W3C.

Kenmerken

SVG werd een aanbeveling van het W3C in 2001; het is te vergelijken met Flash maar is een open bestandsindeling gebaseerd op XML.

 • SVG beschrijft afbeeldingen die bestaan uit tekst, vectoren en rasterafbeeldingen.
  SVG heeft de volgende mogelijkheden:

interactie met scripttalen via DOM
declaratieve animaties via SMIL
hyperlinks
filtereffecten
CSS

Bewerkingsprogramma’s

 1. Inkscape
 2. CorelDRAW
 3. Adobe Illustrator

PDF

0

Adobe_PDF_iconHet Portable Document Format, of kortweg pdf, is sinds ongeveer 1993 een de facto standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten en formulieren die in hun oorspronkelijke vorm gereproduceerd moeten kunnen worden. PDF is een universele bestandsindeling waarmee lettertypen, afbeeldingen en lay-out van elk willekeurig brondocument behouden blijven, ongeacht het programma of het platform waarmee het document werd gemaakt, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld HTML.

Een voordeel van een pdf-bestand is dat het — in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Word-document — op elke printer er hetzelfde uit zal zien. Ook kan een pdf-bestand op alle platformen bekeken en/of bewerkt worden; het is dus niet platformafhankelijk. Veel handleidingen van elektronica-apparatuur, computerhardware en -software, en dergelijke, verschijnen in plaats van op duur drukwerk op een cd-rom in vele talen met meegeleverde pdf-reader.
Technieken voor het versleutelen van de inhoud en het beveiligen van tekst tegen kopiëren zijn ingebouwd in het programma Adobe Reader, dat veel wordt gebruikt om pdf-bestanden te bekijken of te printen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is verspreiding van informatie in de vorm van pdf echter niet wezenlijk veiliger dan verspreiding in andere indelingen. De drempel voor kopiëren of ontsleutelen is voor eindgebruikers normaal gesproken wat hoger. Voor hackers is het desondanks toch wel te kraken.

De pdf-indeling is ontwikkeld door Adobe. Ook de TeX-gebruikersgroepen hebben veel bijgedragen. Vooralsnog is pdf een de facto standaard; op 29 januari 2007 kondigde Adobe echter aan dat het van plan is de specificaties voor PDF 1.7 open te stellen.

Een tekst in een pdf-bestand kan als tekst of als afbeelding zijn opgeslagen, of allebei, in geïntegreerde vorm. Bij opslag van de tekst alleen als tekst is de geheugenruimte veel kleiner. Dit komt het meeste voor, al of niet met echte afbeeldingen (die dan het meeste bijdragen aan de bestandsomvang). Als de tekst alleen als afbeelding is opgeslagen dan werkt de zoekfunctie niet; of dit het geval is staat nergens expliciet; men kan het uiteraard constateren door de zoekfunctie toe te passen met een zeker aanwezige tekst (één letter is genoeg), maar ook door te proberen een tekst te selecteren die meerdere regels omvat, maar niet bestaat uit de volledige regels; dit lukt in dit geval niet, men kan slechts een rechthoek selecteren. Een reden voor opslag als afbeelding kan zijn dat de precieze vormgeving van een papieren origineel wordt gereproduceerd. Een reden van alleen opslag als afbeelding kan zijn dat dit bij het uitgaan van een papieren origineel veel minder bewerkelijk is, het vergt alleen het scannen.

Bitmap

0

BMP (een afkorting van bitmap) is een bestandsindeling voor rasterafbeeldingen. Het wordt gebruikt door onder andere het grafische subsysteem (GDI) van Microsoft Windows en wordt BMP of DIB (Device Independent Bitmap) genoemd.

BMP-bestanden zijn meestal niet gecomprimeerd, zodat ze vaak veel groter zijn dan gecomprimeerde grafische bestanden die een plaatje van dezelfde afmeting bevatten. Daar waar datacompressie wordt toegepast in een BMP-bestand, is dat van het RLE-type, wat tekeningen nog enigszins comprimeert, maar voor foto’s niet volstaat. BMP-bestanden in 24 bits-true-color zijn nooit gecomprimeerd.

BMP-bestanden kunnen de volgende indelingen hebben:

1 bit (2 kleuren);
4 bits (16 kleuren);
8 bits (256 kleuren);
true-color (RGB, 8 bits per kleur, dus 24 bits per pixel).
Het bestandstype kent een variant voor Microsoft en OS/2.

De bestandsgrootte van een typische afbeelding in true-color-BMP-indeling kan als volgt worden berekend:

bestandsgrootte (in bytes) = breedte (in pixels) * hoogte (in pixels) * aantal bytes per pixel
Dit is exclusief de header en andere overhead. Dus een 800×600-afbeelding beslaat bijna anderhalve megabyte. Hierdoor zijn afbeeldingen in BMP-indeling meestal ongeschikt om te worden verstuurd via het internet of andere relatief trage netwerken.

Encapsulated PostScript

0

Een Encapsulated PostScript-bestand (afgekort: EPS) is een grafisch bestand in de taal PostScript. In tegenstelling tot het algemene Postscript bevat EPS altijd hooguit één pagina. Een EPS-bestand bevat normaliter een afbeelding en heeft extra parameters die ervoor zorgen dat deze afbeelding in een PostScript-document kan worden opgenomen.

EPS-bestanden worden voornamelijk in de grafimedia gebruikt en zijn onder andere met Adobe Illustrator en Adobe Photoshop te openen.

PostScript

0

PostScript is een paginabeschrijvingstaal (page description language of PDL), oftewel een programmeertaal om tekst en afbeeldingen op een apparaatonafhankelijke manier te beschrijven. Zo zou een PostScript-bestand in principe door iedere laserprinter hetzelfde geprint moeten worden.

PostScript-bestanden hebben meestal de extensie ps. Met programma’s als Ghostview kan men deze bestanden bekijken. PostScript-bestanden zijn vaak aanzienlijk groter dan bijvoorbeeld PDF-bestanden, aangezien deze vooral afbeeldingen beter kunnen comprimeren. Aan de andere kant is PostScript een volwaardige programmeertaal, waarin het mogelijk is om een herhaling te specificeren, bijvoorbeeld ‘teken 1000 keer dit plaatje’, terwijl PDF dat niet kan, en daadwerkelijk 1000 keer dat plaatje zal moeten opnemen.

Ook bestaan er gratis tooltjes waarmee PostScript-bestanden omgezet kunnen worden naar PDF. Met een gratis ‘PostScript-driver’ is het mogelijk om vanuit ieder programma naar een PostScript-bestand te “printen”

Joint Photographic Experts Group

0

Met de afkorting JPEG of JPG (spreekt uit als: jee-peg) wordt een bestandsindeling aangeduid voor het opslaan van rasterafbeeldingen in digitale vorm. Het is een vorm van datacompressie en van broncodering. De naam staat voor Joint Photographic Experts Group.

De JPEG-bestandsindeling kent diverse compressiemogelijkheden. Hoe hoger de compressie des te kleiner het bestand, en des te geringer de beeldkwaliteit. Het kwaliteitsverlies van JPEG valt niet veel op bij foto’s, maar wel bij bijvoorbeeld grafieken, lijnen of letters. Voor dit soort afbeeldingen is de GIF- of PNG-compressie beter geschikt, of de nieuwe RAW-methode waar de opslag plaatsvindt zonder compressie en het beeld later via geschikte software bewerkt kan worden. Zodoende wordt JPEG veelal gebruikt voor foto’s, bijvoorbeeld gemaakt met digitale camera’s.

Een tekortkoming van de JPEG-bestandsindeling is dat slechts 8 bits per kleur (Rood, Groen en Blauw) mogelijk zijn en dat er geen mogelijkheid is om een deel van de afbeelding transparant te maken. In 2009 maken de wat duurdere digitale camera’s foto’s met meer bits per kleur. Ook scanners kunnen meer dan 8 bits-kleuren scannen. Doordat de kwaliteit van de apparatuur steeds meer toeneemt, wordt de JPEG-bestandsindeling langzamerhand minder gebruikt.

Een overblijfsel uit de tijd dat het besturingssysteem MS-DOS populair was, is dat de JPEG-bestanden vaak de extensie ‘JPG’ krijgen (drie letters was het maximum).

Extra gegevens in het Jpeg-bestand

Een JPEG-bestand kan verschillende extra gegevens of metadata bevatten. Dit worden APP markers genoemd:

 1. Comment: vrij in te vullen commentaar.
 2. EXIF: gegevens van de digitale camera of scanner.
 3. IPTC: gestandaardiseerde indeling voor gegevens van de afbeelding.
 4. Andere niet-standaard gegevens.

Veel programma’s om foto’s te organiseren voegen de ‘tags’ ook aan de bestanden toe. De Photo Gallery van Microsoft voegt op zijn eigen manier deze tags aan het bestand van de foto toe. En Adobe Photo Album doet dat ook, en ook op zijn eigen manier

Graphics Interchange Format

0

GIF is een bestandsindeling voor het opslaan van rasterafbeeldingen in digitale vorm.

GIF is de afkorting van Graphics Interchange Format, een grafische bestandsindeling met pixels. GIF ondersteunt kleuren, verschillende resoluties, animatie en een transparante achtergrond. Het aantal kleuren in een GIF-bestand is meestal beperkt tot 256 (door het gebruik van 8 bits), die elk wel uit 262.144 verschillende gekozen kunnen worden. Er zijn echter uitbreidingen die het gebruik van al die kleuren mogelijk maken.

Compressie vindt plaats op basis van de verdeling en het aantal kleuren in horizontale richting. Indien het een afbeelding is met weinig kleuren en met herhalende patronen dan is goede compressie mogelijk en de bestandsgrootte erg klein. Zijn er veel kleuren of is er dithering toegepast dan loopt de bestandsgrootte op en zijn bestandsformaten als JPEG of PNG met 24 bits per pixel veelal een betere optie.

Animated GIF

GIF heeft de mogelijkheid om verschillende beelden achter elkaar op te slaan in hetzelfde bestand, waardoor er een animatie kan worden vertoond